MZDY, PERSONALISTIKA, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ | KS - program, spol. s r.o.

produkty
software
KS MZDY

KS mzdy

Systém pro zpracování mzdy středních a velkých společností.

KS mzdy je mzdový informační systém pro vedení mzdové a personální agendy. Umožňuje pracovníkům mzdových účtáren, rychlé a bezchybné zpracování mezd. Usnadňuje jim komunikaci se státní správou, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy i statistickými úřady.

KS MZDY PROFI

KS mzdy PROFi

Komplexní systém pro zpracování mezd a řízení lidských zdrojů.

KS mzdy PROFi je konfigurovatelný mzdový a personální informační systém, který umožňuje vést kompletní informační databázi o zaměstnancích, zpracovávat jejich mzdy a platy, a v reálném čase podává důležité informace o zaměstnancích nejen pracovníkům mzdové účtárny a personalistům, ale i střednímu a top managementu firmy. Obsahuje podporu pro řízení lidských zdrojů v celé společnosti. Aplikace KS mzdy PROFi podporuje řízení jakosti v návaznosti na ISO 9001:2001.

KS PERSONALISTIKA

KS personalistika

Systém pro ucelenou podporu řízení lidských zdrojů.

KS personalistika je personální informační systém pro vedení personálních agend. Obsahuje komplexní podporu řízení lidských zdrojů ve společnosti. Aplikace KS personalistika podporuje řízení jakosti v návaznosti na normu ISO 9001:2001.

KS PORTÁL

KS portál

Webová aplikace pro zaměstnance a personální management.

KS portál je zaměstnanecký a manažerský portál, který slouží zaměstnancům ke komunikaci s personálním oddělením, manažerům k získání personálních údajů odkudkoliv a kdykoliv a k evidenci a řízení docházky. S využitím aplikace KS mzdy PROFi a KS portál lze dosáhnout ideálního stavu v oblasti řízení lidských zdrojů, kde část činností a povinností leží na bedrech personálního a mzdového oddělení a část na liniovém a TOP managementu. Přičemž do personálních procesů jsou zapojeni i samotní zaměstnanci. KS portál obsahuje několik modulů, které téměř kopírují moduly aplikace KS mzdy PROFi.

vybrané reference
počet zpracovávaných mezd měsíčně
386.093

Prohlížením našich stránek souhlasíte s použítím cookies. Tato zpráva se vám zobrazí jen jednou.

Cookies | Rozumím