MZDY, PERSONALISTIKA, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ | KS - program, spol. s r.o.

SPONZORUJEME

SPONZORUJEME

 

V průběhu času jsme se v rámci naší práce setkali kromě úspěšných firem také s organizacemi, které se nezaměřují na zisk, ale zabývají se pomocí jiným lidem. Tyto pomáhající organizace podávají svému okolí pomocnou ruku a to zejména v době těžkých životních krizí nebo se zaměřují na prevenci patologických jevů a podobně.

 

Při implementacích naší aplikace pro podporu řízení lidských zdrojů v těch organizacích, které se staly našimi zákazníky jsme si uvědomili nutnost pomoci, je-li to potřeba a je-li to v našich silách.

 

Rozhodli jsme se proto formou dárcovství i sponzoringu pomoci v několika pečlivě vybraných případech. Má-li být sponzoring a dárcovství užitečné, je potřeba věnovat se mu soustavně. V současnosti i v budoucnu tak chceme pracovat na vybraných projektech a aktivitách, které mají přinést užitek jak ve sféře sociální, tak i sportovní.

Naše podpora se doposud soustředila na tyto organizace:

 

TJ Valašské Meziříčí

Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí vyvíjí celou řadu volnočasových aktivit pro děti i dospělé. V rámci své činnosti pořádá například celorepublikové závody, pečuje o sportoviště a připravuje společenské a sportovní akce ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Naším dlouhodobým cílem je podpora zejména oblasti běžeckého lyžování, které zde slaví nemalé úspěchy.

 

Auxilium o.p.s.

Klub Auxilium poskytuje pomoc a podporu rodinám pečujícím o děti se zdravotním znevýhodněním.

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. Diakonie ČCE Vsetín mimo jiné nabízí své služby seniorům, má nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a současně pracuje s cizinci. Naše podpora Diakonie ČCE Vsetín se týká některých vybraných projektů.

 

Elim Vsetín, o.p.s.

Elim Vsetín, o.p.s., je obecně prospěšná společnost, která byla založena ze společné touhy křesťanů ve Vsetíně pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a nabídnout jim odpočinutí a úlevu před další cestou životem, stejně jako to nabízela oáza Elim v poušti putujícím Izraelcům.

 

ZŠ Integra Vsetín

ZŠ Integra Vsetín je soukromá škola, která svou výukou i podmínkami vytváří individuální podmínky pro společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou děti zdravotně postižené či znevýhodněné, děti sociálně znevýhodněné, ale také děti mimořádně nadané.

 

Fidcon - realizátor projektu Praga-Haiti

Činností a smyslem projektu Praga-Haiti je konkrétní, efektivní a přímá pomoc nejchudším obyvatelům Haiti. Zaměřuje se na dlouhodobá řešení základních lidských potřeb. Od roku 2010 se budují v rámci projektu zdroje pitné vody, především v severozápadní oblasti Haiti. Místním obyvatelům současně nabízí pracovní příležitosti a předávání dovedností potřebné pro udržitelný rozvoj.

 

vybrané reference
počet zpracovávaných mezd měsíčně
386.093

Prohlížením našich stránek souhlasíte s použítím cookies. Tato zpráva se vám zobrazí jen jednou.

Cookies | Rozumím